I samarbete för fossilfria transporter

Genom att gå med i samarbetet KNEG, ”Klimatneutrala Godstransporter på väg” ska Lantmännens klimatpåverkan från transporter minska genom ökad användning av biodrivmedel och ökad effektivitet.
2017-08-16

Läs mer

Debattartikel i Dagens Samhälle

Regeringen måste skapa goda förutsättningar för alla svenskproducerade biodrivmedel med hög klimatnytta, och inte i kommande förslag ensidigt luta sig mot en teknik eller en viss sorts biodrivmedel.
2017-06-02

Läs mer

EUs jordbrukskommissionär på besök

Lantmännen visade hur hållbara landsbruk producerar inte bara mat och foder utan även biodrivmedel, såsom vår Agro Cleanpower ED95.
2017-06-01

Läs mer

Ett bioraffinaderi i världsklass

Östvenska Handelskammaren uppmärksammar Lantmännen Agroetanol i en artikel - Ett bioraffinaderi i världsklass.
2017-05-16

Läs mer

Träffa oss på Mässorna i Norrköping!

Vi ställer ut med monter på Kompetensmässan 9 maj och Näringslivsmässan 11-12 maj.
2017-05-04

Läs mer

Klimatministern på besök

Klimatministern, tillika vice statsministern Isabella Lövin besökte Lantmännen Agroetanol och bjöds på en matig presentation av vårt bioraffinaderi.
2017-04-03

Läs mer