Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I vår anläggning raffinerar vi främst spannmål men även andra råvaror, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vid raffinering får vi fram tre huvudsakliga produkter – etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlar vi på olika sätt till hållbara produkter såsom drivmedel, foder och kolsyra. Klimatnytta sitter i företagets DNA och som exempel är vår etanol, med 95% CO2-reduktion en av de mest hållbara i världen! Vi bidrar därmed i hög grad till att Lantmännen tar ansvar från jord till bord.


Ett bioraffinaderi med stora möjligheter

Vad innebär det att vara Nordens största bioraffinaderi? Tänk dig att vi tar emot spannmål från ca 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Det är mycket råvara! När vi sedan förädlar varje litet vetekorn i tre delar blir det också stora volymer av allt vi producerar. På så sätt gör vi skillnad för klimatet. På riktigt.

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum och vi har bara sett början. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidusläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom flera sektorer, såsom transport, är behovet extra akut. Där är biodrivmedel såsom etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.
Läs mer om etanol som drivmedel


Hållbarhet är vår gröna tråd – här frodas bioekonomin

Vår gröna råvara kommer från våra ägares åkrar. Vi förvandlar den till en rad olika hållbara produkter - där nyttan går långt bortom att bara vara klimatsmart.

Läs mer om vår Gröna Tråd

Brödsmulor får nytt liv

Att ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin och förädla det till drivmedel och högvärdigt foder är att tänka cirkulärt. Eller som vi brukar säga, vanligt sunt bondförnuft!

Läs mer om vårt kretslopp

Agroetanol i industriell symbios på Händelö

Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar till oss!

Mer om Eko-Industriella Parken
YouTube preview

En enkel film om oss och vad vi gör för klimatet!

Senaste nyheterna

Underhållsarbeten v. 42

Under vecka 42 görs planerade och lagstadgade underhållsarbeten på Agroetanol vilket kan orsaka besvärande lukt.
2017-10-13

Läs mer

EU-projekt för att ta till vara mer av åkerns råvara

Lantmännen ingår i ett stort EU-projekt - AGROinLOG - för att undersöka möjligheterna till ökat resursutnyttjande i jordbruket. Bl a för att utvinna biodrivmedel ur halm.
2017-09-29

Läs mer

I samarbete för fossilfria transporter

Genom att gå med i samarbetet KNEG, ”Klimatneutrala Godstransporter på väg” ska Lantmännens klimatpåverkan från transporter minska genom ökad användning av biodrivmedel och ökad effektivitet.
2017-08-16

Läs mer