Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi. Vi raffinerar spannmål och restprodukter till etanol, protein och koldioxid. Etanolen vi producerar används främst som drivmedel och upp till 5 % etanol ingår i vanlig bensin. Från och med augusti 2021 kommer upp till 10 % förnybar etanol kunna ingå i E10 bensin. Klimatnytta sitter i vårt DNA och som exempel är vår etanol en av de mest hållbara i världen, med upp till 98 % CO2-reduktion jämfört med fossil bensin.

På sikt behöver Sverige en rad olika lösningar för växla om från fossila till förnybara transporter. Genom att öka inblandning av etanol i bensinen till 10 % kan Sverige enkelt och kostnadseffektivt minska utsläpp redan nu. Därför ändras drivmedelsstandard i Sverige från E5 till E10 under 2021, det vill säga från 5 till 10 % etanol.
Läs mer om E10

E10 – med miljön i tanken även i Sverige

E10 bensin är sedan länge utbrett i Tyskland, Frankrike och Finland, och finns nu totalt i 14 Europiska länder. Från och med 1 augusti 2021 kan du tanka E10 på bensinstationer i Sverige. Nästan alla bilar byggda efter år 2000 kan köras på E10 och på så vis bidra till ökad klimatnytta.
Se om din bil kan köra på E10 bensin

Vete och restprodukter förädlas till etanol

Agroetanol ingår i Lantmännen – ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I vår anläggning raffinerar vi främst spannmål, men även restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vid raffinering får vi fram etanol, protein och koldioxid som vi förädlar till hållbara produkter som drivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra.

Ett bioraffinaderi med stora möjligheter

Vi tar emot spannmål från cirka 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Det är mycket råvara! När vi sedan förädlar varje litet vetekorn i tre delar blir det också stora volymer av allt vi producerar. På så sätt gör vi skillnad för klimatet. På riktigt.

YouTube preview

En enkel film om oss och vad vi gör för klimatet!

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidutsläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom transportsektorn är behovet extra akut. Där är biodrivmedel som etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel

För fler nyheter från Lantmännen besök: lantmannen.se