Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I vår anläggning raffinerar vi främst spannmål men även andra råvaror, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vid raffinering får vi fram tre huvudprodukter – etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlar vi på olika sätt till hållbara produkter såsom drivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra. Klimatnytta sitter i vår DNA och som exempel är vår etanol, med 95% CO2-reduktion en av de mest hållbara i världen! På så sätt tar vi ansvar från jord till bord. 


Ett bioraffinaderi med stora möjligheter

Vad innebär det att vara Nordens största bioraffinaderi? Tänk dig att vi tar emot spannmål från ca 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Det är mycket råvara! När vi sedan förädlar varje litet vetekorn i tre delar blir det också stora volymer av allt vi producerar. På så sätt gör vi skillnad för klimatet. På riktigt.

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum och vi har bara sett början. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidusläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom flera sektorer, såsom transport, är behovet extra akut. Där är biodrivmedel såsom etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel


Agro Cleanpower E85

Vi säljer förmodligen världens mest klimatvänliga E85 i vår outlet i Norrköping - 80% CO2-reduktion! Dessutom är vi säkerligen billigast i landet. Välkommen!

Läs mer om vår outlet

Brödsmulor får nytt liv

Att ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin och förädla det till drivmedel och högvärdigt foder är att tänka cirkulärt. Eller som vi brukar säga, vanligt sunt bondförnuft!

Läs mer om vårt kretslopp

Agroetanol i industriell symbios på Händelö

Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar till oss!

Mer om Eko-Industriella Parken
YouTube preview

En enkel film om oss och vad vi gör för klimatet!

Senaste nyheterna

Maria Malmer Stenergard (M) besökte Lantmännen Agroetanol

Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard besökte igår Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping. 
2018-02-08

Läs mer

Underhållsarbeten v. 48

Under vecka 48 görs planerade och lagstadgade underhållsarbeten på Agroetanol vilket kan orsaka besvärande lukt.
2017-11-23

Läs mer

Divisionschef Carl von Schantz talar vid COP23 i Bonn

Lyssna till Lantmännens chef för Division Energi vid seminaret under FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn.
2017-11-21

Läs mer

För fler nyheter från Lantmännen gå vidare till lantmannen.com