Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I vår anläggning raffinerar vi främst spannmål men även andra råvaror, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vid raffinering får vi fram tre huvudprodukter – etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlar vi på olika sätt till hållbara produkter såsom drivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra. Klimatnytta sitter i vår DNA och som exempel är vår etanol, med 95% CO2-reduktion en av de mest hållbara i världen! På så sätt tar vi ansvar från jord till bord. 


Ett bioraffinaderi med stora möjligheter

Vad innebär det att vara Nordens största bioraffinaderi? Tänk dig att vi tar emot spannmål från ca 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Det är mycket råvara! När vi sedan förädlar varje litet vetekorn i tre delar blir det också stora volymer av allt vi producerar. På så sätt gör vi skillnad för klimatet. På riktigt.

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum och vi har bara sett början. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidusläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom flera sektorer, såsom transport, är behovet extra akut. Där är biodrivmedel såsom etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel


Agro Cleanpower E85

Vi säljer förmodligen världens mest klimatvänliga E85 i vår outlet i Norrköping - 80% CO2-reduktion! Dessutom är vi säkerligen billigast i landet. Välkommen!

Läs mer om vår outlet

Brödsmulor får nytt liv

Att ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin och förädla det till drivmedel och högvärdigt foder är att tänka cirkulärt. Eller som vi brukar säga, vanligt sunt bondförnuft!

Läs mer om vårt kretslopp

Agroetanol i industriell symbios på Händelö

Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar...

Mer om Eko-Industriella Parken
YouTube preview

En enkel film om oss och vad vi gör för klimatet!

Senaste nyheterna

Nyheter

Lantmännen rankas som Sveriges mest hållbara varumärke av företagskunder

Lantmännen har utsetts till det mest hållbara varumärket inom kategorin snabbrörliga konsumentprodukter. Det är resultatet i Sustainable Brand Index nya hållbarhetsundersökning inom Business-to-Bus...

Nyheter

Etanolarena Östergötland – världsledande biodrivmedelsteknik för hållbara godstransporter

Lantmännen Agroetanol ingår i nylanserade Etanolarena Östergötland – ett innovationskluster som visar upp produktion och användning av drivmedelsetanol (ED95) i tunga lastbilar för godstransporter.

Läs mer

Nyheter

Lantmännen Agroetanol och Scania har invigt världens första ED95-lastbil för tyngre transporter

Torsdagen den 29 november invigde Lantmännen och Scania en ny lastbilsmodell som drivs med etanolbränslet ED95. Den här typen av lastbil är ett viktigt steg för att minska godstransporternas...

Läs mer

För fler nyheter från Lantmännen gå vidare till lantmannen.com