Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 20 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. I vår anläggning raffinerar vi främst spannmål men även andra råvaror, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet tar vi ett tydligt ansvar, sluter kretsloppet och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Vid raffinering får vi fram tre huvudprodukter – etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlar vi på olika sätt till hållbara produkter såsom drivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra. Klimatnytta sitter i vår DNA och som exempel är vår etanol, med 95% CO2-reduktion en av de mest hållbara i världen! På så sätt tar vi ansvar från jord till bord. 


Ett bioraffinaderi med stora möjligheter

Vad innebär det att vara Nordens största bioraffinaderi? Tänk dig att vi tar emot spannmål från ca 60 lastbilar med släp varje veckodag året runt. Det är mycket råvara! När vi sedan förädlar varje litet vetekorn i tre delar blir det också stora volymer av allt vi producerar. På så sätt gör vi skillnad för klimatet. På riktigt.

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum och vi har bara sett början. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidusläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom flera sektorer, såsom transport, är behovet extra akut. Där är biodrivmedel såsom etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel


YouTube preview

En enkel film om oss och vad vi gör för klimatet!

Senaste nyheterna


För fler nyheter från Lantmännen gå vidare till lantmannen.se