Hållbarhet är för Agroetanol en raffinerad historia

Kärnan i Lantmännen Agroetanols verksamhet är ett bioraffinaderi. Sedan starten har det varit spannmål som huvudsaklig råvara och etanol som dominerande slutprodukt. Med tiden har vi börjat att ta in även andra råvaror i vårt raffinaderi, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet har vi skapat oss en bredare bas att stå på vad gäller ingående råvaror samtidigt som vi på så sätt tar ansvar och blir en tydligare del av den cirkulära ekonomin. Vi är ett företag som anstränger oss att skapa så stor klimatnytta som möjligt!

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum och vi har bara sett början. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidusläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom flera sektorer, såsom transport, är behovet extra akut. Där är biodrivmedel såsom etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel

Agro Cleanpower E85

Vi säljer förmodligen världens mest klimatvänliga E85 i vår outlet i Norrköping - 80% CO2-reduktion! Dessutom är vi säkerligen billigast i landet. Välkommen!

Läs mer om vår outlet

Brödsmulor får nytt liv

Att ta hand om restprodukter från livsmedelsindustrin och förädla det till drivmedel och högvärdigt foder är att tänka cirkulärt. Eller som vi brukar säga, vanligt sunt bondförnuft!

Läs mer om vårt kretslopp

Agroetanol i industriell symbios på Händelö

Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar...

Mer om Eko-Industriella Parken