Hållbarhet är för Agroetanol en raffinerad historia

Kärnan i Lantmännen Agroetanols verksamhet är ett bioraffinaderi. Sedan starten har det varit spannmål som huvudsaklig råvara och etanol som dominerande slutprodukt. Med tiden har vi börjat att ta in även andra råvaror i vårt raffinaderi, såsom stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. På det sättet har vi skapat oss en bredare bas att stå på vad gäller ingående råvaror samtidigt som vi på så sätt tar ansvar och blir en tydligare del av den cirkulära ekonomin. Vi är ett företag som anstränger oss att skapa så stor klimatnytta som möjligt!

Framtiden har
aldrig varit grönare 

Den gröna omställningen är faktum. På kort sikt finns det akut behov av att minska koldioxidutsläppen för att den globala uppvärmningen ska avstanna. Inom transportsektorn är behovet extra akut. Där är biodrivmedel som etanol viktiga för att snabbt minska utsläppen. Idag är därför vår etanol som har så låga växthusgasutsläpp en mycket viktig drivmedelsprodukt. Både som låginblandning i bensin och som höginblandad i våra drivmedel Agro Cleanpower ED95 och Agro Cleanpower E85.

Läs mer om etanol som drivmedel