Lantmännen Agroetanol bidrar till att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle. Vi tar hand om nära nog allt i våra råvaror och skapar värde i flera nivåer. Vår etanol ersätter fossil olja, oavsett om det är i drivmedel, kemiska produkter eller inom en framtid plast.

Våra foderprodukter är högvärdigt protein som ersätter soja som annars skulle importeras, i huvudsak från andra sidan jorden. Här erbjuder vi istället ett hållbart protein som är lokalt odlat och producerat med korta transporter som följd. Slutligen, den koldioxid som bildas vid fermenteringen omvandlas till ren och grön kolsyra som ersätter fossilt framställd kolsyra. Vem vill inte hellre dricka mineralvatten med gröna bubblor än fossila? 

I vår innovationsdrivna organisation letar vi ständigt efter nya lösningar för att leda vägen in i en grön framtid. Fri från allt som är fossilt framställt. 

Norrköpings Eko-Industriella Park

Agroetanol frodas i industriell symbios. Vi är del av den världsunika Eko-Industriella parken på Händelö utanför Norrköping. Här blir ett företags överskott till insatsvara hos grannföretaget. Allt bygger på grön energi och vi drar världens blickar till oss! Läs mer här

Hållbarhetskriterierna enl EU-reglerna är ett gediget regelverk som måste uppfyllas för att få sälja biodrivmedel. Lantmännen Agroetanol granskas i en revision varje år för att se att alla regler uppfylls. ISCC är en av de organisationer som genomför revision och certifiering.