Underhållsarbeten v. 42

Under vecka 42 görs planerade och lagstadgade underhållsarbeten på Agroetanol vilket kan orsaka besvärande lukt.
2017-10-13

Läs mer

EU-projekt för att ta till vara mer av åkerns råvara

Lantmännen ingår i ett stort EU-projekt - AGROinLOG - för att undersöka möjligheterna till ökat resursutnyttjande i jordbruket. Bl a för att utvinna biodrivmedel ur halm.
2017-09-29

Läs mer

I samarbete för fossilfria transporter

Genom att gå med i samarbetet KNEG, ”Klimatneutrala Godstransporter på väg” ska Lantmännens klimatpåverkan från transporter minska genom ökad användning av biodrivmedel och ökad effektivitet.
2017-08-16

Läs mer

Debattartikel i Dagens Samhälle

Regeringen måste skapa goda förutsättningar för alla svenskproducerade biodrivmedel med hög klimatnytta, och inte i kommande förslag ensidigt luta sig mot en teknik eller en viss sorts biodrivmedel.
2017-06-02

Läs mer

EUs jordbrukskommissionär på besök

Lantmännen visade hur hållbara landsbruk producerar inte bara mat och foder utan även biodrivmedel, såsom vår Agro Cleanpower ED95.
2017-06-01

Läs mer

Ett bioraffinaderi i världsklass

Östvenska Handelskammaren uppmärksammar Lantmännen Agroetanol i en artikel - Ett bioraffinaderi i världsklass.
2017-05-16

Läs mer