Fler länder i Europa inför E10 för att minska utsläppen

Allt fler länder i Europa inför från och med årsskiftet E10 på sina bensinstationer. Drivkrafterna bakom detta är att snabba på utsläppsminskningarna från våra transporter. Att gå från E5 till E10 minskar utsläppen från bensin med över 3 % över en natt.

Sedan tidigare har Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Holland, Estland, Bulgarien, Rumänien och Luxemburg E10 och efter årsskiftet även Danmark, Slovakien, Ungern och Litauen.

Det är nu viktigt att Sverige snabbt fattar ett beslut kring ett införande av E10 för att inte riskera att hamna på efterkälken med att minska utsläppen från våra bensinbilar. En högre inblandning av etanol är ett snabbt, effektivt och billigt sätt att minska utsläppen.

Mer finns att läsa här