Tyskland planerar att införa E20

Tyskland introducerade redan 2011 E10 på marknaden och nu förs diskussioner om att höja etanolinblandningen i vanlig bensin ytterligare, från 10% till 20% genom ett införande av E20.

Anledningen till att Tyskland nu vill införa E20 är för att snabbt minska utsläppen av såväl koldioxid som andra hälsofarliga ämnen från transportsektorn. Politiker, drivmedelsleverantörer och biltillverkare för förnärvarande dialoger om hur och när en sådan introduktion ska göras.

Läs mer här