Glädjande satsning på E85 från Ford

Ford lanserar åter modeller med E85 – en mycket glädjande och logisk satsning säger Martin Engström, affärschef, Lantmännen Agroetanol.

Fördelarna med E85 är många – bränslet finns tillgängligt på cirka 1800 tankstationer runt om i Sverige. Klimatbesparingen för E85 är hög, upp till 80 % beroende på ursprunget på etanolen. Anpassningen av fordonen är små, oftast räcker det med en mjukvaruuppdatering för att bilen skall kunna köra på E85. Detta leder till att inköpskostnaderna för fordonen blir låga, vilket gör att alla har råd att göra ett aktivt miljöval. Kostnaden för att reducera växthusgasutsläppen i transportsektorn med hjälp av etanol är den lägsta för skattebetalarna och bilägarna. Etanol är också världens största och mest tillgängliga biodrivmedel och Sveriges potential till utökad inhemsk tillverkning är stor.

- Sverige är ett stort land med ett väldigt produktivt och hållbart jord- och skogsbruk. Spannmålsproduktionen ökar löpande och normalt exporteras stora volymer. En del av denna spannmål kan användas som en resurs i omställningen till det fossilfria och biobaserade samhället. Genom att nyttja spannmål tillverkas lika delar etanol, djurfoder och kolsyra, säger Martin Engström.

Nu hoppas vi på Lantmännen Agroetanol att fler fordonstillverkare följer Fords goda exempel och satsar på E85. Samtliga nya bensinbilar, inklusive plugin-hybrider, skulle kunna vara av flexifuel-typ, det vill säga lämpliga för både E85 och bensin. Det skulle vara en viktig pusselbit för att Sveriges ska kunna nå målet att minska transporternas klimatpåverkan med 70 procent till 2030.