Utrullningen av klimatsmarta fordon fortsätter i EthaDrive-projektet

I veckan som gick bjöd Lantmännen Agroetanol in till en pressträff, i anslutning till produktionsanläggningen på Händelö. Utgångspunkten var Händelö och fokus på klimatnyttan som kan skapas av svensk fordonsteknik och närproducerade drivmedel för att nå klimatmålen, både lokalt och nationellt.

Sedan någon månad har FORIA kört en etanoldriven lastbil för leverans av råvaror till Lantmännen Agroetanol´s etanolproduktion. Det är den tredje bilen inom projektet och vid pressträffen kunde man se bilen ”in action”.

          

Medverkande var Karin Jonsson (C), kommunalråd Norrköpings kommun, Peter Henriksson, projektledare EthaDrive, Tannia Marinado, affärsområdeschef Lantmännen Agroetanol, Henrik Dahlsson, senior advisor hållbara transporter Scania, Joakim Ivarsson, chef logistik Foria, Kristina van Tartwijk, chef hållbarhet och HR Foria, Martin Södling, lastbilschafför Foria.

 

Tidigare i veckan samlades också deltagare i EthaDrive projektet i samband med att PostNord tog emot nycklarna till två etanoldrivna bilar från Scania.  

           

Daniel Johansson är logistikdirektör på Stadium och har sett förändringen i kundernas förväntan:

  • Idag känner vi att våra kunder kräver att vi går från mål till handling.

Stadium har Postnord som transportpartner:

  • Våra ambitioner ligger i linje med Postnords, vi ska halvera det totala klimatavtrycket av våra egna varumärken till 2025 och till 2030 ska hela verksamheten ha halverat klimatpåverkan, det är höga mål och för att klara av att minska belastningen från transporter behöver vi ta del av kompetensen hos andra som kan fordon, bränslen och transporterlösningar. Ska vi klara av målen måste vi hjälpas åt!

  • Vi inom Postnord tror att det är viktigt att ha en bred ansats när det gäller biodrivmedel, alla drivmedel kommer behövas och vi behöver skaffa oss erfarenhet och kunskap av dem för att kunna fatta beslut för framtiden. Samverkan krävs med andra aktörer i värdekedjan såsom kunder, fordonsleverantörer och drivmedelsproducenter. Postnord måste samarbeta för att ha en chans att nå klimatmålen och EthaDrive ett bra sätt att snabbt öka samarbetsytorna, resonerar Henrik Boding, miljöspecialist Postnord