Alla nyheter

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) på besök.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, besökte Lantmännen Agroetanol i Norrköping den 20 februari.

Läs mer

Maria Malmer Stenergard (M) besökte Lantmännen Agroetanol

Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard besökte igår Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping. 
2018-02-08

Läs mer

Divisionschef Carl von Schantz talar vid COP23 i Bonn

Lyssna till Lantmännens chef för Division Energi vid seminaret under FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn.
2017-11-21

Läs mer

Agroetanol deltar i FN:s klimatkonferens

Lantmännen Agroetanol deltar i Fossilfritt Sveriges seminarium under FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn.
2017-11-13

Läs mer

EU-projekt för att ta till vara mer av åkerns råvara

Lantmännen ingår i ett stort EU-projekt - AGROinLOG - för att undersöka möjligheterna till ökat resursutnyttjande i jordbruket. Bl a för att utvinna biodrivmedel ur halm.
2017-09-29

Läs mer

I samarbete för fossilfria transporter

Genom att gå med i samarbetet KNEG, ”Klimatneutrala Godstransporter på väg” ska Lantmännens klimatpåverkan från transporter minska genom ökad användning av biodrivmedel och ökad effektivitet.
2017-08-16

Läs mer

Debattartikel i Dagens Samhälle

Regeringen måste skapa goda förutsättningar för alla svenskproducerade biodrivmedel med hög klimatnytta, och inte i kommande förslag ensidigt luta sig mot en teknik eller en viss sorts biodrivmedel.
2017-06-02

Läs mer

EUs jordbrukskommissionär på besök

Lantmännen visade hur hållbara landsbruk producerar inte bara mat och foder utan även biodrivmedel, såsom vår Agro Cleanpower ED95.
2017-06-01

Läs mer

Ett bioraffinaderi i världsklass

Östvenska Handelskammaren uppmärksammar Lantmännen Agroetanol i en artikel - Ett bioraffinaderi i världsklass.
2017-05-16

Läs mer

Träffa oss på Mässorna i Norrköping!

Vi ställer ut med monter på Kompetensmässan 9 maj och Näringslivsmässan 11-12 maj.
2017-05-04

Läs mer

Klimatministern på besök

Klimatministern, tillika vice statsministern Isabella Lövin besökte Lantmännen Agroetanol och bjöds på en matig presentation av vårt bioraffinaderi.
2017-04-03

Läs mer

Isabella Lövin besöker Agroetanol

Klimatminister och vice statsministern Isabella Lövin besöker Lantmännen Agroetanol i Norrköping måndag 3 april. I samband med besöket bjuds media in till intervjuer med Isabella Lövin och företrädare för Lantmännen samt rundvisning.
2017-03-31

Läs mer

100 procent fossilfria tranporter 2030

Det höga resultatet är ett kvitto på att Lantmännen fortsätter utvecklas positivt och i linje med den lagda strategin. I princip samtliga affärer har utvecklats positivt under året.
2017-03-29

Läs mer

Lantmännen kommenterar regeringens nya politik för biodrivmedel

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om reduktionsplikt för biodrivmedel. Samtidigt meddelas att intentionen är att söka förlängda skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel som ligger utanför reduktionsplikten.
2017-03-17

Läs mer

Rekordhögt resultat för Lantmännen

Lantmännens resultat för 2016 är det högsta resultat Lantmännen någonsin har levererat och uppgår till 1 548 MSEK.
2017-02-16

Läs mer