Frukostseminarium på Ekotransport

Lantmännen Agroetanol bjuder in till Frukostseminarium på Ekotransport  - Kommersiella lösningar för hållbara transporter

Ersätt det fossila i stor skala redan idag! Med kostnadseffektiva lösningar för lätta och tunga vägtransporter.

Välkomna på frukostseminarium där Naturvårdsverket berättar om de senaste scenarierna för utvecklingen till år 2030, och fordons- och drivmedelsbranschen berättar om vilka lösningar vi har redan idag. Dessa lösningar kan bli avgörande för att minska växthusgasutsläppen till 2030. 

Datum: tisdag 7 maj - 2019
Tid: kl 08.15–09.00 
Var: Münchenbryggeriet, Stockholm

Moderator: Louise König

Talare: Erik Adriansson, Naturvårdsverket; Urban Wästljung, Scania; Erik Lindham, Ford; Karin Varverud, Energifabriken; Mårten Larsson, Lantmännen Agroetanol; Per-Arne Karlsson, ST1; Erik Stenströmer Moglia, OKQ8

Anmäl dig här