Lantmännen Agroetanol och Titab Pac skänker 2 000 liter handsprit till vården

Lantmännen Agroetanol har ställt om produktionen i Norrköping för att kunna producera råvara till handspritstillverkning. Nu skänker man tillsammans med partnern Titab Pac 2 000 liter färdig handsprit till Norrköpings och Söderköpings kommun för att täcka de mest akuta behoven.

Lantmännen Agroetanol har sedan coronapandemins inträde sett över hur man kan ställa om produktionen för att tillgodose efterfrågan på handspritsetanol. Nu har omställningen genomförts och idag har Lantmännen Agroetanol i Norrköping en leveranskapacitet på över 2 miljoner liter varje månad. Denna råvara skickas till handspritstillverkare som i sin tur tillverkar och distribuerar den färdiga produkten till behövande verksamheter.

Det fortfarande brist på handsprit, inte minst på platser som ligger närmast den egna verksamheten.

– Merparten av våra anställda med familjer bor i Norrköpings kommun. När bristen på handsprit inte kunde tillgodoses på kort sikt i närområdena och vi tillsammans med Titab Pac hade möjlighet att göra något åt det, så kändes det som rätt sak att göra, säger Martin Engström, affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Lantmännen Agroetanols förhoppning är att handspriten ska komma till nytta så att det fantastiska arbete som alla hjältar inom vård och omsorg utför ska kunna fortsätta på ett säkert sätt - så att de som är sjuka kan få den vård de behöver.

– Det är en stor global efterfrågan på handsprit just nu i och med coronaviruset, eftersom vi vet att rena händer räddar liv. Vi är därför mycket tacksamma för Lantmännens och Titab Pac:s bidrag till Norrköpings kommun, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör i Norrköpings kommun.