Lantmännen Agroetanol inbjuder till samråd avseende ändring av tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Lantmännen Agroetanol AB (Agroetanol) tillverkar idag etanol avsedd för i huvudsak fordonsdrift vid anläggningen i Norrköping. Etanolen tillverkas av spannmål och av annan vegetabilisk och kolhydratrik råvara. Den del av spannmålen som inte är stärkelse och därmed inte omvandlas till etanol vid jäsning, utgör råvara till anläggningens foderproduktion.

Bolaget vill nu komplettera sin produktion genom att även producera etanol med högre kvalité och omfattas därmed av en ny verksamhetskod, 15.230, 5 kap §22, varför ett ändringstillstånd behövs.

Ansökt verksamhet kommer att innebära mindre utsläpp till luft. Inga utsläpp till vatten förväntas till följd av ansökt verksamhet och bolagets bullervillkor kommer fortsatt att innehållas. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning kommer att bifogas tillståndsansökan.

Vi inbjuder härmed de enskilda som kan bli särskilt berörda och allmänheten att inkomma med synpunkter, helst skriftliga, för det fortsatta arbetet med tillståndsansökan. Samrådsunderlaget finns att ladda ned på Lantmännens hemsida, se länk nedan, eller kan beställas från kontaktpersonerna nedan.

Eventuella skriftliga synpunkter önskas senast 7 november 2019 via e-post till: jard.gidlund@sweco.se

alternativt per post till: Box 34 044, 100 26 Stockholm (märk brevet med Jard Gidlund)

 

Har ni frågor får ni gärna kontakta:

Helen Bergman Fransson                                                                  Jard Gidlund
010-556 14 75                                                                                        073-326 45 79 
helen.bergman.fransson@lantmannen.com                         jard.gidlund@sweco.se

Länk till dokument: Samrådsunderlag Agroetanol