Debattartikel i Dagens Samhälle

Lantmännens näringspolitiske chef Alarik Sandrup och Agroetanols tf VD Carl von Schantz skriver om vikten av styrmedel för att främja alla inhemska biodrivmedel med hög klimatnytta. 

"Sveriges regering måste bestämma sig. Ska fossilfria transporter uppnås med import av exempelvis etanol, ofta från andra världsdelar, eller vill vi vara ett land i framkant som är självförsörjande på biodrivmedel och som utvecklar en ny industrisektor inom bioekonomi? Att importera drivmedel från andra delar av världen skapar en miljöpåverkan vid transporterna, samtidigt som utländska drivmedel ofta har sämre hållbarhetsprestanda än sina svenska motsvarigheter. För oss är det uppenbart vad som är bäst för klimatet och miljön." skriver Sandrup och von Schantz bl a. 

Läs debattartikeln