Lantmännen i samarbete för fossilfria transporter

Genom att gå med i samarbetet KNEG, ”Klimatneutrala Godstransporter på väg” ska Lantmännens klimatpåverkan från transporter minska genom ökad användning av biodrivmedel och ökad effektivitet. Arbetet sker i samarbete med andra aktörer parallellt med att egna mål och handlingsplaner sätts för att minska utsläppen från transporter.  

-Som en stor transportköpare vill vi samarbeta med våra logistikspartners för att nå bättre klimatprestanda i transporter. Vi kan också, som producent av biodrivmedel påverka transportörer och transportköpare att dra nytta av klimatprestandan från våra hållbara biodrivmedelslösningar. Men vi kan göra ännu mer om vi samarbetar med andra aktörer och därför har vi blivit medlemmar i KNEG, Klimatneutrala Godstransporter på väg", säger Marilene Eckerström, styrelserepresentant för Lantmännen i KNEG.

Läs hela artikeln på lantmannen.com