Underhållsarbeten v. 43

Under vecka 43 görs planerade underhållsarbeten på Agroetanol vilket kan orsaka besvärande lukt.

Som en del i vårt förbättringsarbete görs vår och höst planerade underhållsarbeten. En del av arbetena är också lagstadgade för att upprätthålla säkerheten på anläggningen vilket vi självklart ser positivt på. Under vecka 43 gör vi en del av höstens arbeten och under perioden kan viss besvärande lukt förkomma i anläggningens närhet, t ex för boende i Lindö. Vi ber om förståelse för detta och anstränger oss för att minimera störningarna.