Mycket mer än etanol

Mycket mer än etanol. Östsvenska Handelskammaren uppmärksammar Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping

"Vi vet att vi kommer kunna tjäna pengar på hållbarhet – bioekonomin kommer. Det gäller att det är fler som inser att man både kan arbeta hållbart och tjäna pengar. Vi har den bästa etanolen i världen och vi ser idag våra produkter främst som hållbarhetsbärare. Vårt bioraffinaderi kan framställa en rad olika produkter men gemensamt för alla kommer vara hållbarhet", säger Agroetanols affärschef Martin Engström bl a.

Läs hela artikeln om 'Agroetanol - Ett bioraffinaderi i världsklass' på Östsvenska Handelskammarens hemsida