Familjedag och öppet hus 12 oktober

Välkomna på öppet hus på Händelöverket! Upplev hållbara lösningar som redan används i Norrköping, och lär dig mer om hur de kan bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

 

Lantmännen Agroetanol visar upp etanollastbil och E85-bil. Och vi berättar om vilken roll fordonen kan ha i ett hållbart samhälle. Vi berättar också om framgångsrikt industriellt samarbete på Händelö och hur etanol kan produceras från restprodukter.

Läs mer här...