Lantmännen kommenterar regeringens nya politik för biodrivmedel

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om reduktionsplikt för biodrivmedel. Samtidigt meddelas att intentionen är att söka förlängda skattenedsättningar för höginblandade biodrivmedel som ligger utanför reduktionsplikten.

–Vi välkomnar regeringens förslag om reduktionsplikt för låginblandade biodrivmedel i bensin och diesel. Även att energiskatten på E85 tas bort och att man snart inför E10 (10 % låginblandning av etanol i bensin) förbättrar förutsättningarna för grödbaserad etanol. Det är positivt att vetebaserad etanol, som produceras tillsammans med bland annat hållbara foderprodukter, lyfts fram som en hållbar och långsiktig dellösning på transporternas utsläpp. Det här innebär ett viktigt steg i rätt riktning för inhemsk produktion av biodrivmedel och klimatet, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Regeringens förslag styr mot att reducera transporternas utsläpp av koldioxid, till skillnad från befintliga styrmedel, som endast styr på volymer av biodrivmedel oavsett deras klimatnytta. Förslaget premierar de biodrivmedel som är klimateffektiva, där Sverige är världsledande, och är det mest kostnadseffektiva sättet att reducera transporternas utsläpp. Etanolen från Lantmännen Agroetanol i Norrköping reducerar utsläppen med över 90 procent jämfört med bensin och det är troligt att etanolen kommer att efterfrågas mer i Sverige om förslaget går igenom.

Läs hela kommentaren här!