Lantmännen Agroetanol ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 19 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.  Agroetanol omsätter ca 1.7 miljarder svenska kronor och har ca 120 medarbetare. Vår vision är att vara ledande inom hållbara lösningar och en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vår affärsidé är att är att med spannmål som bas skapa attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter. Vi tar tillvara åkermarkens resurser i vårt närområde och satsar hårt på resursutnyttjandet i produktionsprocessen med en större positiv miljöeffekt som resultat. På så sätt skapar vi klimatsmart kundnytta och är det naturliga valet för kunder i norra Europa. 

Kort om Lantmännen

Lantmännen är inget vanligt företag, vi är ett lantbrukskooperativ som ägs av 19 000 svenska bönder. Vårt syfte är tydligt – att skapa ett livskraftigt lantbruk. Genom vår affärsmodell skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt, lönsamt och hållbart svenskt jordbruk. 

Läs mer på lantmannen.com