Lantmännen Agroetanol ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Agroetanol omsätter dryga 2.9 miljarder svenska kronor och har 136 medarbetare (årsredovisningen 2021). Vår vision är att vara ledande inom hållbara lösningar och en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vår affärsidé är att är att med spannmål som bas skapa attraktiva, lönsamma och hållbara protein- och etanolprodukter. Vi tar tillvara åkermarkens resurser i vårt närområde och satsar hårt på resursutnyttjandet i produktionsprocessen med en större positiv miljöeffekt som resultat. På så sätt skapar vi klimatsmart kundnytta och är det naturliga valet för kunder i norra Europa. 

Kort om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 60 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk.
Läs mer på lantmannen.com