Vi driver utvecklingen i den gröna omställningen

Lantmännen Agroetanol är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. Vi ligger mycket långt framme och samverkar kontinuerligt med andra aktörer på flera forskningsområden, såväl med näringslivet som med universitet och högskolor. På sikt kommer tekniker förfinats, och priserna sjunka, dels för att kunna arbeta med andra råvaror och dels för att kunna producera andra produkter av såväl vår etanol som av vårt protein. Biobaserad plast och flera olika biobaserade kemikalier som ersätter de produkter som idag produceras med fossil olja som bas är några exempel. En sak vet vi säkert - grönt kommer snart nog att ersätta svart!

Cirkulär ekonomi på riktigt

Rester och svinn uppstår på många håll i samhället, så även inom Lantmännens egna verksamheter - bröd- och degrester t ex. Hos oss får de nytt liv och blir till etanol, djurfoder och kolsyra!

Mer om 2:a generationens råvaror

Agro Cleanpower ED95

Agro Cleanpower ED95 är med 90% CO2-reduktion ett av världens mest hållbara drivmedel! Producerat av lokala råvaror i Norrköping, Sverige.

Läs mer om ED95

Plast gjord av bioetanol istället för olja. Snart är den här.

Vi finns med i framkant när det gäller att fasa ut fossila råvoror. För plast finns det många tillämpningar där etanol kan ersätta olja!

Läs mer om innovation

EU-projekt för att ta till vara mer av åkerns råvara

Lantmännen ingår i ett stort EU-projekt - AGROinLOG - för att undersöka möjligheterna till ökat resursutnyttjande i jordbruket. Bl a för att utvinna biodrivmedel ur halm.

Läs mer

Smaklig klimatsmart protein – vi har redan fått erkännande!

Under 2016 testade vi ett nytt svamp-protein som vi ser god potential i. Från statliga Vinova har vi erhållit utvecklingsbidrag för att kunna utveckla ett färdigt livsmedel.

Läs mer om klimatsmart protein

Kontakt

För förfrågningar och affärsmöjligheter som rör vår innovation kontakta vår Innovationschef.