Vid fermentering är
alla goda ting tre

Fermentering, eller i vardagligt tal jäsning, är en mycket gammal teknik. I vårt fall tillsätter vi jäst till det spannmål (eller annan råvara) som vi först malt och blandat med vatten. I processen, som tar ca två dygn, bildas etanol respektive koldioxid. Det är stärkelsen i råvaran som ombildas till dessa två komponenter. Den första produkten är alltså Etanol av villket det blir ungefär en tredjedel. Koldioxiden blir också ungefär en tredjedel och i vårt fall fångar vi in den, förvätskar den och gör kolsyra av den. Den sista tredjedelen är proteinet och fiberna i råvaran som jästen inte kan bryta ned, den s k Dranken. Av dranken gör vi ett högvärdigt proteinfoder till djur, främst nöt och gris.

Etanol - mer än drivmedel

Agroetanol har kapacietet att producera 230 000 m3 etanol om året. En del blir drivmedel, annat blir till andra tekniska applikationer såsom spolarvätska, spis-bränsle och köldmedium.

Läs mer om våra Etanolprodukter

Högvärdigt proteinfoder som ersätter importerad soja

Inhemskt producerat proteinfoder som ersätter importerad soja är klimatsmart på riktigt. 

Läs mer om våra foderprodukter

Koldioxid som omvandlas till gröna bubblor, bland annat till Sveriges läskindustri

Den koldioxid som bildas i vår process ingår i det naturliga kretsloppet och är därför Grön. För att ytterligare göra nytta fångar vi in den och gör kolsyra!

Mer om vår koldioxid

Forskning och innovation för en grönare framtid

Lantmännen Agroetanol är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. Vi ligger mycket långt framme och samverkar kontinuerligt med andra aktörer på flera forskningsområden, såväl med näringslivet som med universitet och högskolor.

På sikt kommer tekniker förfinats, och priserna sjunka, dels för att kunna arbeta med andra råvaror och dels för att kunna producera andra produkter av såväl vår etanol som av vårt protein. Biobaserad plast och flera olika biobaserade kemikalier som ersätter de produkter som idag produceras med fossil olja som bas är några exempel. En sak vet vi säkert - grönt kommer snart nog att ersätta svart!

Plast gjord av bioetanol istället för olja. Snart är den här.

Vi finns med i framkant när det gäller att fasa ut fossila råvoror. För plast finns det många tillämpningar där etanol kan ersätta olja!

Läs mer om innovation

Smaklig klimatsmart protein – vi har redan fått erkännande!

Under 2016 testade vi ett nytt svamp-protein som vi ser god potential i. Från statliga Vinova har vi erhållit utvecklingsbidrag för att kunna utveckla ett färdigt livsmedel.

Läs mer om klimatsmart protein

Växthuset

Bär du på en idé inom hållbarhet som du tror skulle kunna omsättas i en verklig produkt?

Läs mer om Växthuset!