Vid fermentering är alla goda ting tre. Fermentering, eller i vardagligt tal jäsning, är en mycket gammal teknik. I vårt fall tillsätter vi jäst till det spannmål (eller annan råvara) som vi först malt och blandat med vatten. I processen, som tar ca två dygn, bildas etanol respektive koldioxid.

Det är stärkelsen i råvaran som ombildas till dessa två komponenter. Den första produkten är alltså Etanol av villket det blir ungefär en tredjedel. Koldioxiden blir också ungefär en tredjedel och i vårt fall fångar vi in den, förvätskar den och gör kolsyra av den. Den sista tredjedelen är proteinet och fiberna i råvaran som jästen inte kan bryta ned, den s k Dranken. Av dranken gör vi ett högvärdigt proteinfoder till djur, främst nöt och gris.

Forskning och innovation för en grönare framtid

Lantmännen Agroetanol är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. Vi ligger mycket långt framme och samverkar kontinuerligt med andra aktörer på flera forskningsområden, såväl med näringslivet som med universitet och högskolor.

På sikt kommer tekniker förfinats, och priserna sjunka, dels för att kunna arbeta med andra råvaror och dels för att kunna producera andra produkter av såväl vår etanol som av vårt protein. Biobaserad plast och flera olika biobaserade kemikalier som ersätter de produkter som idag produceras med fossil olja som bas är några exempel. En sak vet vi säkert - grönt kommer snart nog att ersätta svart!