Vår etanol har klimatprestanda i absolut världsklass

Vår etanol har kanske världens bästa klimatprestanda. I vår anläggning kan vi både producera spannmålsbaserad etanol och etanol från andra generationens råvaror, s k advanced biofuel. Vi har under lång tid utecklat och förfinat vår tillverkningsprocess och står starkt rustade i en tid när klimatfrågan har blivit en av de allra största. Vår ambition är tydlig - att bidra till en grönare värld där biobaserade produkter ersätter fossila, oavsett om det är ett drivmedel eller en teknisk applikation.

Agro Cleanpower ED95

Agro Cleanpower ED95 är med 90% CO2-reduktion ett av världens mest hållbara drivmedel! Producerat av lokala råvaror i Norrköping, Sverige.

Läs mer om ED95

Agro Cleanpower E85

Vi säljer förmodligen världens mest klimatvänliga E85 i vår outlet i Norrköping - 80% CO2-reduktion! Dessutom är vi säkerligen billigast i landet. Välkommen!

Läs mer om vår outlet

E100 för låginblandning

I nästan all bensin som säljs i Sverige finns idag 5% etanol. På så sätt finns redan en grön komponent även i fossila drivmedel och med nya politiska styrmedel kommer det bli mer.

Läs mer om E100

Agro Cleanpower ED95 för hållbara tunga transporter

Lantmännen Agroetanol är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. Inom tunga transporter har vi idag ett drivmedel - Agro Cleanpower ED95 - som med 90% koldioxidreduktion gör stor skillnad. ED95 är ett väl beprövat drivmedel både för stadsbussar och lastbilar.Det senaste året har debatten kring partikel- och kväveoxidutsläpp från diesel banat väg för t ex etanolbaserade alternativ som ED95.