Vår etanol har kanske världens bästa klimatprestanda. I vår anläggning kan vi både producera spannmålsbaserad etanol och etanol från andra generationens råvaror, s k advanced biofuel. Vi har under lång tid utecklat och förfinat vår tillverkningsprocess och står starkt rustade i en tid när klimatfrågan har blivit en av de allra största. Vår ambition är tydlig - att bidra till en grönare värld där biobaserade produkter ersätter fossila, oavsett om det är ett drivmedel eller en teknisk applikation.

Agro Cleanpower ED95 för hållbara tunga transporter

Lantmännen Agroetanol är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. Inom tunga transporter har vi idag ett drivmedel - Agro Cleanpower ED95 - som med 90% koldioxidreduktion gör stor skillnad. ED95 är ett väl beprövat drivmedel både för stadsbussar och lastbilar.Det senaste året har debatten kring partikel- och kväveoxidutsläpp från diesel banat väg för t ex etanolbaserade alternativ som ED95.