Agro Cleanpower E85

Agro Cleanpower E85 är vårt E85-bränsle. I Sverige finns över 200 000 registrerade bilar som kan tankas med E85, sk flexifuel- eller multifuelbilar. Att tanka E85 istället för bensin i sin flexifuelbil är det absolut enklaste sättet att påverka sitt eget klimatavtryck! Med vår E85 sänks koldioxidutsläppen med upp till 80% jämfört med bensin (vanlig E85 reducerar koldioxidutsläppen med i snitt 58%). När E85 först lanserades så var det just för miljöns skull. Med tiden har flera av de politiska styrmedlen som gjorde att detta drivmedel blev så populärt tagits bort. Resultatet har helt enkelt blivit att allt färre tankar E85 och ytterst att koldioxidutsläppen är mycket större än de egentligen skulle behöva vara - detta vill vi såklart ändra på!

Tanka klimatsmart vid vår fabriks-outlet!

E85 Tankstation Outlet Händelö

Vi på Agroetanol värnar om luften i vår hemstad och om klimatet på vår jord. Därför vill vi gärna erbjuda Sveriges mest hållbara och klimatvänliga E85 till ett riktigt bra pris! Etanolen i bränslet produceras i vår fabrik bredvid tankstationen, av spannmål från närbelägna gårdar och av restprodukter från livsmedelsindustrin. Klart bättre än att tanka importerad fossil bensin tycker vi. Eller, som vi brukar säga, vanligt sunt bondförnuft! 

Alltid billigare än bensin!

Varför krångla till det? För att förenkla för dig som konsument har vi knutit vår prissättning till bensinpriset. Med vår standardprodukt kör du därför alltid 100 öre per liter billigare än om du kört på bensin*. Det här gör att vi förmodligen har Sveriges lägsta priser på E85 i vår tankstation.

Välj hur klimatvänlig du vill vara och betala därefter!

Nu kan du dessutom också välja HUR klimatsmart du vill vara! Du kan välja mellan 60%, 70% eller 80% koldioxidreduktion**. 80% koldioxidreduktion är sannolikt världens mest klimateffektiva E85! Vill du vara riktigt snäll mot vår planet trycker du på knappen PREMIUM!

*Självklart med hänsyn tagen till skillnaden i energiinnehåll mellan bensin och etanol.
** I vårt bioraffinaderi har vi olika produktionslinjer med olika råvaror och olika typer av processer vilket ger olika produktionskostnad och klimatprestanda.