Agro Cleanpower E85

Agro Cleanpower E85 är vårt E85-bränsle. I Sverige finns över 200 000 registrerade bilar som kan tankas med E85, sk flexifuel- eller multifuelbilar. Att tanka E85 istället för bensin i sin flexifuelbil är det absolut enklaste sättet att påverka sitt eget klimatavtryck! Med vår E85 sänks koldioxidutsläppen med upp till 70% jämfört med bensin (vanlig E85 reducerar koldioxidutsläppen med i snitt 58%). När E85 först lanserades så var det just för miljöns skull. Med tiden har flera av de politiska styrmedlen som gjorde att detta drivmedel blev så populärt tagits bort. Resultatet har helt enkelt blivit att allt färre tankar E85 och ytterst att koldioxidutsläppen är mycket större än de egentligen skulle behöva vara!