Proteinfoder producerat av spannmål från svenska gårdar

I vår raffineringsprocess blir ju stärkelsedelen av spannmål till etanol. Proteinet separerar vi ut i den s k dranken och av detta gör vi foder till framförallt nötdjur. Därmed återför vi alltså en del av vår råvara tillbaka till svenska gårdar. Dranken kan efterbehandlas på olika sätt men till största delen torkas den ned och pelleteras. Detta blandas sedan oftast med andra kompontenter till ett färdigt djurfoder. Vårt proteinfoder håller en hög proteinhalt, är GMO-fri, har hög klimatprestanda och genom att råvaran är lokalt producerad ersätter den annars långväga importer av t ex soja. Våra foderprodukter går under det gemensamma namnet Agrow Feed.

Agrow Feed 90

Vår standardprodukt för nötkreatur. Nedtorkad drank med torrhalt 90%

Läs mer om Agrow Feed 90

Agrow Feed 27

Agrow Feed™ 27 är en blöt och inhemskt producerad proteinprodukt av hög kvalitet, med jämn tillgång under hela året. 

Läs mer om Agrow Feed 27

Agrow Feed 10

Agrow Feed™ 10 är en blöt och inhemskt producerad proteinprodukt av hög kvalitet, med jämn tillgång under hela året. 

Läs mer om Agrow Feed 10

En produktportfölj i utveckling

Inom foder utvecklar vi oss ständigt och har en växande produktportfölj för att möta olika branscher. Utöver foder för nöt utvecklar vi även helt nya produkter riktade till bl a fisk och fjäderfä. Vi har patenterade tekniker där vi arbetar med nya innovativa proteinproduter för att kunna erbjuda lokalt producerad protein. Vi jobbar ständigt med att minska växthusgasutsläppen och det gäller inte minst våra foderprodukter och livsmedelsbranscen.