Agrow Feed 27

Agrow Feed™ 27 är en blöt och inhemskt producerad proteinprodukt av hög kvalitet, med jämn tillgång under hela året. Fodermedlet framställs vid tillverkning av etanol från jordbruksprodukter och innehåller inga skadliga restprodukter.

Råvarumix består av vete/rågvete, max 10 % korn och industriella restprodukter från livsmedelsindustrin (ex havremjöl, returbröd från dagligvaruhandeln m.m.).

Till svinutfodring är Agrow Feed™ en relativt ny råvara. Grisens speciella behov av essentiella aminosyror begränsar det tidigare användandet, men idag kan dessa aminosyror tillsättas som komplement. Vi andvänding av Agrow Feed™ kombinerat med raps erhålls samma produktionsresultat som med foderstater baserade på sojamjöl. Denna kombination är alltså en utmärkt råvara till grisar, både ur miljö- och ekonomisk hänseende.

I närområdet är den flytande produkten Agrow Feed™ 27 en uppskattad produkt som ger protein, värme, lågt pH och vätsketillskott i blötutfodringen. För denna produkt rekommenderas isolerade tankar med omrörare.

I all utfodring måste hänsyn tas till totalfoderstaten och en optimering sker med övriga foderråvaror så att djurens näringsbehov säkerställs.

Ladda ned produktblad Agrow Feed 27