Koldioxid från naturens kretslopp blir till grön kolsyra

Vid fermenteringen där etanolen bildas frigörs också koldioxid. Med 600.000 ton spannmål som årligen fermenteras i vårt raffinaderi frigörs en ansenlig mängd koldioxid. Eftersom det är koldioxid som är en del av det naturliga kretsloppet tillförs inte atmosfären något. I vårt fall fångar vi dock in koldioxiden och levererar den direkt, via rör, vidare till vår granne AGA-Linde som förvätskar den till kolsyra. På det här sättet är vi inte bara Sveriges största producent av etanol och proteindjurfoder utan också Sveriges största leverantör av grön koldioxid/kolsyra! Det blir tillräckligt med bubblor för att fylla alla kolsyrade drycker som säljs i hela landet!

Kolsyra till livsmedel

Ett användningsområde för vår koldioxid är i livsmedelsindustrin, inte minst som kolsyra i drycker. 

Läs mer om kolsyra

Industriella tillämpningar

Kolsyra är också vanligt som köldmedium inom såväl transporter som i industrin. Att ersätta all fossil kolsyra som används mot ren, grön kolsyra är en viktig del i omställningen till ett hållbart...

Läs mer om Industriella tillämpningar

Kontakt

För förfrågningar som rör vår gröna koldioxid vänligen kontakta affärschef martin.engstrom@lantmannen.com