Industriella tillämpningar för koldioxid

Koldioxid är också vanligt som köldmedium inom livsmedelsindustrin,såväl vid förpackning av varor som för transporter. Vidare används koldioxid i brandsläckare, lilksom för att skapa rökeffekter på scener mm

Att ersätta all fossil koldioxid som används mot ren, grön koldioxid är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.