Koldioxid som drivkraft i tomatodling

Vi använder innovation som en motor för en hållbar framtid. Vi leder utvecklingen för bioraffinaderier och samarbetar med universitet och andra forskningsinstitut på flera områden. 

Ett område där vår infångade gröna koldioxid kan användas är i växthusodling. Att prata med sina växter brukar ges som ett bra recept för att få dem att växa bra - och det är just koldioxid man då tänker på.

Vatten, näring, värme, ljus och koldioxid är vad som behövs för att plantor ska växa bra De här faktorerna är starkt beroende av varandra och för att uppnå ett så bra odlingsresultat som möjligt måste det finnas balans mellan dem. Med solljuset startas fotosyntesen då koldioxid och vatten omvandlas med ljusenergins hjälp till syre och socker. Sockret är nyckeln till en växts uppbyggnad.

Utan ljus går fotosyntesen baklänges och på grund av respirationen kan koldioxidhalten inne i ett växthus vara högt på morgonen men när fotosyntesen kommer igång förbrukas koldioxiden snabbt och växten börjar ”svälta”och tillväxten avstannar. Om man inte tillför luft eller ventilerar avstannar all tillväxt och koldioxid måste tillföras. 

Vår rena och gröna koldioxid kan här ersatta fossilt framställd koldioxid för att producera lokalt odlade tomater och andra grönsaker. Återigen - ett gott exempel på där vi kan bidra med att ta ansvar från jord till bord!